แจ้งจับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 แอบอ้างเปิดศูนย์การสอน ม.ศรีปทุม

22 เม.ย. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งจับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)  บุรีรัมย์ เขต 3 แอบอ้างชื่อม.ศรีปทุม เปิดศูนย์การสอนที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งทีมกฎหมายประสานงาน สภ.ท้องที่ ดำเนินคดีเอาผิดอย่างเร่งด่วน

นายกุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหาย ว่า ผู้เสียหายทำการสมัครเข้าศึกษา ที่ศูนย์บุรีรัมย์ ซึ่งเปิดสอนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยฯ จึงชี้แจงแก่ผู้เสียหายว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ได้เปิดศูนย์การเรียนการสอนที่จังหวัดบุรีรัมย์  หรือที่จังหวัดอื่นใด  นอกจากที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาคารพญาไท เท่านั้น

หลังจาก ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พบว่า ผู้แอบอ้างดังกล่าวคือ นายไพฑูรย์  แก้วพะเนาว์ โดยมีพฤติกรรมหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อและสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยคิดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ทำการปลอมแปลงหลักฐาน เอกสารต่างๆ อาทิเอกสารการสมัครเรียน ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมอบหมายให้ นิติกรของมหาวิทยาลัย แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้แอบอ้างชื่อ โดย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 (วานนี้)   ศาลได้ออกหมายจับนายไพฑูรย์  แก้วพะเนาว์ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บุรีรัมย์ เขต 3 และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้แล้ว

ด้าน ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  จากเหตุการณ์ที่มีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปเปิดหลักสูตรและดำเนินการเรียนการสอนเป็นศูนย์นอกสถานที่ตั้ง ทำการหลอกลวงเงินจากผู้สนใจเข้าศึกษา  ซึ่งจากกรณีนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสังคม  โดยเฉพาะในวงการศึกษา ที่สำคัญ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน อาจตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิชฉาชีพที่อาศัยชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปหลอกลวงประชาชน จึงจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน ที่กำลังจะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ควรตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการศึกษาให้ชัดเจนก่อนการสมัครเข้าเรียนในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

ที่ผ่านมาได้มีผู้ที่ติดต่อมายังมหาวิทยาลัยศรีปทุมในหลายรูปแบบเพื่อให้ไปเปิดศูนย์การเรียนการสอนในพื้นที่หลายจังหวัด แต่มหาวิทยาลัยได้ปฏิเสธข้อเสนอในเรื่องการเปิดศูนย์การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเหล่านั้นทั้งหมด   เนื่องจากมหาวิทยาลัยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการเรียนการสอนเป็นหลัก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวย้ำว่า เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงขอแนะนำให้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใด หากมีความสนใจที่เข้าเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งใด สามารถตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ. ) และ ติดต่อโดยตรงที่สถาบันการศึกษานั้นๆ   

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่ 3 วิทยาเขตเท่านั้นคือ บางเขน พญาไท และชลบุรี   มหาวิทยาลัยไม่มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง หากมีผู้ใดกลุ่มคนใดแอบอ้างว่าเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยไปจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งขอให้ทราบว่าเป็นการหลอกลวง ทั้งสิ้นรายละเอียดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถดูได้จากทาง website :www.spu.ac.th หรือโทรศัพท์  025791111