จดแล้วรวย…} รู้จด รู้จริง รู้จ่าย จะไม่จน

20 เม.ย. 2554

 

                ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจดแล้วรวย “การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครอบครัว” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้รู้หลักการทำบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในครอบครัวอย่างถูกต้อง โดยมี อ.นันทนา แจ้งสว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน และเป็นรองหัวหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา