การประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 (ICCW 2011)

19 เม.ย. 2554

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาโลก ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 The International Conference on International Cooperative and Work-Integrated Education : Expanding Sustainable Networking (ICCW 2011) ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2554 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย โทร. 0 2867 8000 ต่อ 5153 และ 0 2868 6856 ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างประเทศ โทร. 0 2868 6885 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทาง http://www.tace.or.th/