งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

19 เม.ย. 2554

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ลงทะเบียนฟรี! ท่องไปในพรมแดนสหกิจศึกษา งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger เมืองทองธานี ลงทะเบียนฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2610 5200 ต่อ 5443, 5339 หรือทางhttp://lms.thaicyberu.go.th/Cooped/register.asp