ผ่านเข้าชิง TK MOS OLYMPIC 2011

12 เม.ย. 2554

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการเข้าแข่งขัน TK MOS OLYMPIC 2011 ระดับภูมิภาค ใน 2 ประเภทได้แก่ MOS Microsoft Word เป็นการค้นหาผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และรางวัล Microsoft Office Talent เป็นการค้นหานักศึกษาที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านความรู้ในการใช้โปแกรมและกล้าแสดงออก มีใจรักการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคล ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft Office จากผู้เข้าชิงระดับประเทศเป็นจำนวนมาก ณ เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ สำหรับผู้ชนะในระดับประเทศ จะต้องไปแข่งขันระดับโลกที่ซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป