“บรรยายพิเศษ แนะแนวทางการศึกษา”

7 เม.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ชีวิตนี้ เป็นเรื่องของการเลือก” ในงาน SEA Future Expo 2011 มหกรรมการศึกษา กีฬาและศิลปะการแสดง ก้าวใหม่ที่ไกลกว่าสู่อนาคต ครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับบริษัท ชู้ตอิทจำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร shoot it และเว็บไซต์ www.shootitonline.com ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน