ศิลปะการเป็นบุคลากรสายสนับสนุนยุคใหม่

7 เม.ย. 2554

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการเป็นบุคลากรสายสนับสนุนยุคใหม่” Smart Support Staff รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด พร้อมทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการฝึกอบรมในครั้งนี้