ศรีปทุม ร่วมแถลงข่าว บริจาคโลหิต เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม

5 เม.ย. 2554

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมจิตอาสาให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตให้ได้ 84,000 ยูนิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้องจุมภฎ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมนักศึกษาและกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย