ส่งเสริมการอ่าน

31 มี.ค. 2554

อ.อุไรวรรณ วิพุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและองค์กร ภาครัฐ และเอกชนในโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามฯ ณ เวทีกลาง ฮอล์เอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์