ม.ศรีปทุม ร่วมเปิดโลกทัศน์เยาวชนไทย ครบรอบ 41 ปี ช่อง 3

29 มี.ค. 2554

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี และคุณเทพ สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเงินสนับสนุนร่วมสร้างกุศลเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนไทย เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบรอบ 41 ปี ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 ไทยทีวีสี ช่อง 3