“ส่งเสริมความร่วมมือระดับโลก”

29 มี.ค. 2554

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Southern Taiwan University ประเทศไต้หวัน และผู้บริหารจาก Shandong Academy of Information and Communication Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้เจรจาและประสานงานความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผลักดันและส่งเสริมการศึกษา อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลมีเดียให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก ในงาน The Creative Collaboration under Digital Media Asia 2010 (DMA) จัดโดย Software Industry Promotion Agency (SIPA) ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok