ม.ศรีปทุมร่วมมือ Beijing Language and Culture University ทำหลักสูตร Dual Degree

21 มี.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับ Professor Cui Xiling อธิการบดีของ Beijing Language and Culture University (BLCU) ร่วมลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตร Dual Degree ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ BLCU, การจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 40ปี ม.ศรีปทุม บางเขน