หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

10 มี.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย