ผ่านการอบรมแบ่งปัน

4 มี.ค. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้ก่อตั้ง USR ศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม” จัดโดยเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN), USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน