จับผิดงบการเงิน

4 มี.ค. 2554

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา เรื่อง “เทคนิคการจับผิดงบการเงิน” โดยมีอาจารย์พายุพัด มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน