ชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

3 มี.ค. 2554

อ.จงกลณี อัศวเดชกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมการชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 แก่ผู้บริหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา