คนกีฬาบำเพ็ญประโยชน์สู่เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด จ.เพชรบูรณ์

3 มี.ค. 2554

อ.สุชาติ สาระผล อาจารย์อาวุโสประจำสำนักงานการกีฬา และ อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาชมรมคนรักกีฬา และชมรมยุวกาชาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อออกเดินทางทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ คนรักกีฬาร่วมสานฝันปั่นน้ำใจ สู่เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 นี้