สถาปัตย์ SPU เตรียมโชว์ผลงานด่านซ้าย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016

30 พ.ย. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้นำผลงานด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์   ไปนำเสนอ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1     จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับองค์กรมหามิตรอารยสถาปัตย์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทั่วไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2559 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อีกทั้ง ผศ.กนกวรรณ อุสันโน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับโครงการด่านซ้ายภายในงาน ในวันที่ 1 ธ.ค. 59 อีกด้วย