ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29 พ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม (อาคาร ๑๑) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา