ค.การแพทย์แผนไทย ม.ศรีปทุม อบรมสมุนไพร พึ่งพาตนเองอย่างถูกวิธี

28 พ.ย. 2559

คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรม “สมุนไพรใกล้ตัวและยากลางบ้าน” ให้กับคณะครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาบ้านเกิด ได้แก่ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้มีความเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพร และสามารถนำความรู้ด้านสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาคริยา หลิน อาจารย์ประจำคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปัทมา  ชั้น 4  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา