ครบรอบ 24 ปี สถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

26 พ.ย. 2559

 

ครบรอบ 24 ปี สถาปนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูครอบครูช่างสถาปัตยกรรม โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน ณ Student Lounge & Exhibition Hall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.