ครบรอบ 46 ปี สถาปนานิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

25 พ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม ในช่วงเช้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี ณ ชั้น 7  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ และนอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาดังนี้ พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ติดเข็มประดับไทแก่นักศึกษาใหม่ มอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น และพิธีแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง คอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา