การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีครั้งที่ 8 กับ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม บางเขน

24 พ.ย. 2559

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ และคณาจารย์ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 8 โดยมี อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี โดยได้รับความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อชิงถ้วยรางวัลจาก รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ทั้งยังเป็นการเสริมทักษะให้กับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. พร้อมทั้งจัดการบรรยายพิเศษจากอาจารย์คณะบัญชีในหัวข้อเรื่อง “ Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”