ม.ศรีปทุม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณทำดีด้วยวาจา เพื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

22 พ.ย. 2559

นายกฤช กาญจนาภา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ นักศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน เข้าร่วมถวายคำปฏิญาณตนทำดีด้วยวาจา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล  ณ โถงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น ๑ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙