มอบเกียรติบัตร หลักสูตร “School Planning and Construction”ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ

25 ก.พ. 2554

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปิด และให้เกียรติในการมอบวุฒิบัตร School Planning and Construction แก่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกา ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมบงกช อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน