ม. ศรีปทุม ปฐมนิเทศ นศ.อาสาสมัคร “RACV Great Victorian Bike Ride” ป.ออสเตรเลีย

21 พ.ย. 2559

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในงาน “RACV Great Victorian Bike Ride” เทศกาลปั่นจักรยานประจำปีที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดย Bicycle Network ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครก่อนออกเดินทางไปประเทศออสเตรเลียอย่างอบอุ่น ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

>>>ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในงาน ดังนี้

1) นางสาว ชญพร โรจน์วิเชียร จาก วิทยาลัยนานาชาติ

2) นางสาว กัญญารัตน์ แวร์ดิเอร์ จาก วิทยาลัยนานาชาติ

3) นางสาว วรรณ์ระวี คูณแสน จาก คณะศิลปศาสตร์

4) นางสาว จักษณา ยิ้มสอาด จาก คณะศิลปศาสตร์