ม.ศรีปทุม ร่วมโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต”

21 พ.ย. 2559

ม.ศรีปทุม เข้าร่วมโครงการ แนะนำการศึกษา ที่ร่วมกับคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ในโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” โดย ม.ศรีปทุมได้ทำการจัดบูทเปิดแนะนำ มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆโดยได้รับความสนใจจากน้องๆโรงเรียนต่างๆ โดยให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยต่างๆจากทั้งผู้ปกครองและน้องๆถึงคณะที่น่าสนใจ โดยที่คณะที่ได้รับความสนใจมาก คือ ว.การบิน คณะดิจิตอลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ โดยทั้งนี้ยังมีการร่วมเล่นเกมส์แจกรางวัลให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมเล่น ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559