ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

16 พ.ย. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะกรรมการ ในโอกาสเข้า ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.59 ณ ห้อง Convention1 ชั้น 4 อาคาร 11 ม.ศรีปทุม