ฝึกปฏิบัติงานจริง กับ สายการบินนกแอร์

16 พ.ย. 2559

ม.ศรีปทุม จับมือ สายการบินนกแอร์ ส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาพร้อมสร้างโอกาสในการเข้าทำงานให้กับนักศึกษาในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคุณสนทนา นรินทร์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สายการบินนกแอร์ เป็นผู้ลงนาม ณ Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 ม.ศรีปทุม