“เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความดี”

15 พ.ย. 2559

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชมรมเยาวชนรู้งานสืบสานโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการเยาวชนใต้ร่มพระบารมีค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความดี” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่งโครงการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จาก 15 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ออกเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ บ้านแม่ประดน แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2559