ม.ศรีปทุม MOU Chandigah University แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินเดีย

15 พ.ย. 2559

สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในหัวข้อเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการศึกษาภาคเรียนพิเศษในต่างประเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการพัฒนาด้านโครงการงานวิจัยต่างๆ ทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Chandigah University สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีผู้แทนจากทั้ง 2 สถาบันในการลงนามครั้งนี้ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Prof. Dr. Rajinder Singh Bawa, Honourable Vice Chancellor Chandigah University ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา