ม.ศรีปทุม หารือ ม.เจ้อเจียง ป.จีน แลกเปลี่ยน นศ. ไทย-จีน

14 พ.ย. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับ Prof. Wang Li, Dean of International College และ Mr. Cai Zu Sen, Assistant Dean from Zhejiang University เพื่อหารือว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรร่วมสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในโอกาสนี้มี ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ Li Jun Head of Chinese Language Section เข้าหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งเนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่หัวข้อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาศรีปทุม ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาจีนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และต่อยอดการร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรร่วมในอนาคต จัดขึ้น ณ ห้อง 12A02 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา