“เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

11 พ.ย. 2559

สำนักงานบุคคล จัดโครงการ”เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”  ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในด้านบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ Convention 1 อาคาร 11 ชั้น 4 ม.ศรีปทุม บางเขน