บทเรียนในความมืด “Dialogue in the dark”

11 พ.ย. 2559

 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พานักศึกษารับรู้ประสบการณ์ที่ไม่อาจเข้าถึงด้วยการบอกเล่า “บทเรียนในความมืด Dialogue in the dark” เข้าถึง Insight เรียนรู้ศักยภาพอันอัศจรรย์ #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา