ม. ศรีปทุม หารือ ตัวแทนสถานฑูตออสเตรเลีย เล็งส่งนศ.ฝึกงานต่างประเทศ

9 พ.ย. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณบุศริน สินธุนวรัตน์ และคุณศินีนารถ กุลเจริญ จาก Australian Trade and Investment Commission (Austrade) Australian Embassy, Bangkok ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานสหกิจศึกษาในประเทศ ออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม และ ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา