ม.ศรีปทุม MOU ตัวแทนจาก ป. ญี่ปุ่น “ยกระดับสหกิจฯ บ. ญี่ปุ่น”

9 พ.ย. 2559

สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ฝึกงานสหกิจศึกษากับบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ WiLL9 Recruitment Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้แทนจากทั้ง 2 สถาบันในการลงนามครั้งนี้ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Mr. Hayato Mori, Managing Director จาก WiLL9 Recruitment Co., Ltd. ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

>>> โดยมีสักขีพยานร่วมลงนาม ผศ.Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และได้รับเกียรติจาก ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้