กีฬา SPU สัญจร เปิดคลินิก มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา จ.พิจิตร

7 พ.ย. 2559

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่นให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบึงบัวใน, โรงเรียนบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก พร้อมมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการของ “คลินิกกีฬา” สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์ณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหัวปลวก อำเภอโพธิ์ทับช้าง จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา