ม.ศรีปทุม MOU จีน สนับสนุนด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

4 พ.ย. 2559

สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ One Belt One Road (International) Research Institute จากสาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้แทนจากทั้ง 3 สถาบันในการลงนามครั้งนี้ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  Mr. Chen ChunFeng, Chairman จาก One Belt One Road (International) Research Institute และ Mr. Dong Wei, Vice President จาก GZ Best Study Training School ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

>> ซึ่งวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาต่อของนักเรียน-นักศึกษาจีน ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคต เพื่อการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาไทยและจีน เพื่อร่วมผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต