ม.ศรีปทุม ต้อนรับตัวแทนสถาบันจีน หารือ เพิ่มอัตรานักศึกษาต่างประเทศ

4 พ.ย. 2559

สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการต้อนรับ Mr. Chen ChunFeng, Chairman และคณะผู้บริหารจาก One Belt One Road (International) Research Institute และ GZ Best Study Training School จากสาธาณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นไปที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและจีน รวมถึงหารือเกี่ยวกับการ เป็นตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจีนเพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา