สร้างพันธมิตรทางการศึกษา

3 พ.ย. 2559

ม.ศรีปทุม จับมือ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ สาขาประเทศไทย สร้างพันธมิตรทางการศึกษา ส่งนศ.เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา สำนักงานขาย และสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ในนามม.ศรีปทุม ลงนามร่วมกับ มิสเตอร์ หลิว หย่า ชวน ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาขาประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ สาขาประเทศไทย ลงนามร่วมกัน ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ถนนสาทรใต้