คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับ ป.โท-เอก ดูงานไร่สุวรรณ และร่วมกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ”

3 พ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จัดโครงการสัมมนานอกสถานที่ ในกิจกรรมเพื่อศึกษาดูงานไร่สุวรรณ และ ไหว้พระเสริมสิริมงคล วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา โดยในช่วงเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี นำคณาจารย์ ทำกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์ สวดมนต์นั่งสมาธิ” ณ เดอะวินเทจ โฮลเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา