คลินิกการแพทย์แผนไทย ม.ศรีปทุม ร่วมพิธี “ไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

2 พ.ย. 2559

คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมพิธี “ไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี คุณหมอชาคริยา หลิน ตัวแทนคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบของของระลึกให้แก่ประธานในพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา