คลินิกการแพทย์แผนไทย ศรีปทุม ร่วมงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

1 พ.ย. 2559

คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมแพทย์แผนไทยออกให้บริการวิชาการสู่สังคม ในด้านสุขภาพและให้ความรู้ เกี่ยวกับการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย สู่มรดกโลก ในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “เทิดไท้องค์พระบิดา รักษ์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เศรษฐกิจก้าวไกลยั่งยืน” บริเวณ บูธ 1 และ 2 ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559