รับรางวัลผลงานวิจัย

22 ก.พ. 2554

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น แก่นายธนา กิติศรีวรพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของงานวิจัย เรื่อง “บอลโต๊ะกลม” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี