ว.โลจิสติกส์ SPU สร้างมุมมองบัณฑิตในอุดมคติ Packaging

26 ต.ค. 2559

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Packaging ในมุมมองของโลจิสติกส์ มีความสำคัญมากกว่าการตลาดอย่างไร” โดยมี คุณเมธี รื่นกลิ่น Vice President – Logistics & Supply Chain ​Central Retail Corporation LTD ( CRC) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ให้กับนักศึกษารายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดมคติด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจถึง Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์ ว่ามีความสำคัญและหน้าที่อย่างไรต่อโลจิสติกส์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจและให้มีความรอบรู้เตรียมตัวเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 30 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน