SPU แสดง กับตัวจริง ประสบการณ์จริง

25 ต.ค. 2559

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก (ครูนิว) นายธนธัส อภิทานวิทิต ผู้กำกับคิวบู้ระดับแนวหน้าประเทศไทย ผู้มากประสบการณ์คิวบู้ในละคร อาทิ นางร้ายที่รัก, ม่วงอธิฐาน, สองหัวใจนี้เพื่อเธอ, สิงห์รถบรรทุก, สารวัตรเถื่อน แหวนปราบมาร ฯลฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและสาธิตในเรื่อง “การต่อสู้” ให้กับนักศึกษาในรายวิชา Acting 2 ณ ห้องปฏิบัติการละคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ