วัยรุ่น SPU กด Like กด Share FACEBOOK อย่างถูกวิธี

25 ต.ค. 2559

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คลีนิควัยรุ่นวัยใส ศูนย์อนามัยที่13 และนักศึกษาชมรม Love your life จัดกิจกรรม “กด Like กด Share ให้ความรู้ผ่าน Fanpage FB : Said แซ่บ วัยทีน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการคลี่คลายปัญหาของวัยรุ่นและผู้ปกครองที่มีบัญหากับบุตรหลานในวันรุ่น ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ด้านเพศศึกษา ด้านจิตใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่นคอยให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 25 ต.ค – 28 ต.ค 59 บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา และที่ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ชั้น 5 ห้อง 510 มหาวิทยาลัยศรีปทุม