วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัยซีอาน จีน ร่วมพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในไทย

21 ต.ค. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยซีอาน (Xi’an University of Arts and Science หรือ XUAS) จากสาธารณรัฐประชนจีน จำนวน 12 คน ตามโครงการ “พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีอาน” โดยมีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน,โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มวิทยาลัยโทคโนโลยีในเครือไทย-เทค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้อง 1202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อ  21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา