พลัง SPU USR : ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม น้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” รัชกาลที่ ๙

21 ต.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ผู้ก่อตั้ง “USR : University Social Responsibility พลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” รวมพลังจิตอาสาคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน – ขอนแก่น – ชลบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ประกอบกิจกรรมบริการประชาชนทั่วไป อาทิ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน แจกน้ำดื่ม USR – จัดทำพร้อมแจกริบบี้นโบว์สีดำ – เก็บขยะ บริเวณพระบรมมหาราชวัง และย้อมผ้าสี บริเวณภายในมหาวิทยาลัย – ชุมชนวัดบางบัว เขตบางเขน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวง” รัชกาลที่ ๙

>>> USR : University Social Responsibility : พลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม <<<

USR    เป็นสิ่งที่ควรทำ
USR    เป็นมากกว่าจิตสำนึก
USR     ไม่ใช่การบังคับ
USR     ไม่ใช่การตลาด

แต่…+++ USR เป็นตัวชี้วัดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคม