ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับที่ปรึกษาเอกอัคราชทูต ญี่ปุ่น เข้าปรึกษาหารือและเยี่ยมชม

20 ต.ค. 2559

อ.จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ. Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และ อ. Aki  TAKAHASHI ให้การต้อนรับ Mr. Shigeki KOBAYASHI ที่ปรึกษาเอกอัคราชทูต จากสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคุณสมภพ ลัคนาชีวันต์ เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  ผู้บริหาร SPU และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ, ห้องปฎิบัติการสายการบิน  SPU Airlines,คณะดิจิทัลมีเดีย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกด้วย